Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie 280-FS3-1SEM
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura dotycząca tematu pracy doktorskiej (odrębna dla każdego doktoranta)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym w specjalności związanej z obszarem prowadzonych przezeń badań naukowych;

- posiada wiedzę ogólną z dyscyplin reprezentowanych przez strony umowy;

- zna i rozumie światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla dyscyplin reprezentowanych przez strony umowy;

w zakresie umiejętności:

- jest w stanie biegle komunikować się w zakresie swej specjalności z innymi badaczami, min. dokonać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań, prezentować swe wyniki i poglądy międzynarodowej społeczności naukowej oraz szerzeniu otoczeniu społecznemu na spotkaniach krajowych i międzynarodowych;

- potrafi upowszechniać wyniki badań, także w formach popularnych;

w zakresie kompetencji społecznych:

- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;

- jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych w tym do prowadzenia badania w sposób niezależny.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Panel dyskusyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 18:15, (sala nieznana)
Katarzyna Rećko 1/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:00 - 18:15, (sala nieznana)
Andrei Stupakevich 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.