Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła doktryn politycznych 0400-PS1-2NS6
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia Doktryn Politycznych i Prawnych, Poznań 2004.

H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Seria: Podręczniki prawnicze, 2013, wydanie 5.

Literatura uzupełniająca:

M.Jaskólski (red.) Słownik historii doktryn politycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

a/ na poziomie wiedzy:

- student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

b/ na poziomie umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł;

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków;

c/ na poziomie kompetencji:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach i wykazanie się znajomością problematyki omawianej na ćwiczeniach, odpowiedź ustna i test pisemny. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena podsumowująca).

Zakres tematów:

1. Początki refleksji nad państwem i prawem

2. Poglądy polityczne Platona

3. Poglądy polityczne Arystotelesa

4. Doktryny polityczne Rzymu

5. Doktryny polityczne wczesnego chrześcijaństwa

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z elementami wykładu informacyjnego, analiza tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 152
Joanna Smakulska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.