Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofek (fakultet) 0500-FS2-2HFI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Prudence Allen, The Concept of Woman, Grand Rapids, Michigan, 1985-2016 (cztery tomy)

- A History of Women Philosophers, ed. Mary Ellen Waithe, Dordrecht-Boston-Lancaster 1987-1991 (trzy tomy)

- Gilles Ménage, Historia kobiet filozofek, Białystok 2015

- pisma omawianych filozofek oraz monografie im poświęcone

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. ma pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych autorów, szkół i kierunków filozoficznych (K_W07); sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć, kolokwium zaliczeniowe,

2. rozumie złożone wzajemne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w nauce, kulturze i społeczeństwie (K_W16); sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć, kolokwium zaliczeniowe,

3. potrafi wykorzystywać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w diagnozowaniu i krytycznym interpretowaniu zjawisk społecznych, kulturalnych, religijnych (K_U03); sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć, kolokwium zaliczeniowe,

4. umie posługiwać się różnymi argumentami i strategiami argumentacyjnymi w wypowiedziach ustnych i pisemnych (K_U09); sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć, kolokwium zaliczeniowe,

5. potrafi wyszukiwać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych) (K_U15); sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć, kolokwium zaliczeniowe,

6. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i doskonalenia swoich kwalifikacji (K_K01); sposób weryfikacji: kolokwium zaliczeniowe,

7. jest odpowiedzialny za własne słowa i działania, cechuje go naukowa rzetelność oraz uczciwość w sytuacji sporu ideowego (K_K10) ; sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), aktywność podczas zajęć oraz wykazanie się znajomością problematyki omawianej na zajęciach w postaci ustnego kolokwium zaliczeniowego.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena podsumowująca).

Zakres tematów:

- Wprowadzenie. Filozofia jest rodzaju żeńskiego. Plutarch z Cheronei, Cnoty kobiet. Giovanni Boccaccio, O słynnych kobietach. Gilles Ménage, Historia kobiet filozofek. Arnold Geulincx, Czy należy dopuszczać kobiety do szkół, w których naucza się filozofii.

- Czy można mówić o kobietach filozofkach w starożytności? Między świadectwami źródeł a ich interpretacją. Pitagoreiki (VI w p.n.e. –III n.e.). Arete (ok. 435-350). Hipparchia z Maronei (ok. 300 r. p.n.e.; żona Kratesa cynika; jedyna kobieta, której biogram umieścił Diogenes Laertios w swoich Żywotach i poglądach słynnych filozofów, PWN, Warszawa 1984). Aspazja z Miletu (V w. p.n.e.). Diotima z Mantinei. Julia Domna (II w. n.e.). Hypatia z Aleksandrii (IV-V w. n. e.).

- Geniusz kobiecy średniowiecza. Mistyczki – filozofki? Hildegarda z Bingen (ok. 1098-1179). Beatrycze z Nazaretu (1200-1268). Juliana z Norwich (ok. 1343- ok. 1416). Katarzyna ze Sieny (1347-1380).

- Czasy nowożytne:

1. Kobiety o „męskim duchu” – virago. Christine de Pisan (1364- ok. 1430). Teresa z Ávili (1515-1582).

2. Filozofki. Księżniczka Elżbieta Palatyńska (1618-1680). Margaret Cavendish (1623-1673). Anne Conway (1631-1679). Pierwsza kobieta doktor filozofii – Elena Cornaro Piscopia (1646-1684). Damaris Cudworth Masham (1659-1708). Catharine Trotter Cockburn (1679-1749).

3. Emancypacja. Filozofia zaangażowana? Mary Wollstonecraft (1759-1797).

4. Filozofia uprawiana naukowo. Józefa Fabianna Krzyżanowska-Kodisowa (1865-1940). Simone Weil (1872-1943). Edyta Stein (1891-1942).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny oraz rozmowa na podstawie przedstawionych zagadnień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Usakiewicz 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.