Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Judaism: history and present 0500-MS1-3PF30
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

S. Schama, Historia Żydów, Poznań 2016

M. Rosik, Kościół a synagoga, Wrocław 2016

D. de la Maisonneuve, Judaizm, Warszawa 2010

J. Ochman, Średniowieczna filozofia żydowska, Kraków 1995

G. Scholem, O podstawowych pojęciach judaizmu, Warszawa 2015

M. Wodziński, Chasydyzm. Wszystko, co najważniejsze, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2019

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów

- znają podstawowe pojęcia odnoszące się do religii judaistycznej

- znają główne sposoby wyrażania wiary i ich znaczenie w judaizmie

- rozumieją różnice pomiędzy poszczególnymi odłamami judaizmu

2. Umiejętności studentek i studentów

- poprawnie stosują poznana terminologię i pojęcia

3. Kompetencje studentek i studentów

- rozumie znaczenie religii judaistycznej w społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

- aktywny udział w zajęciach

- znajomość zadanych lektur

- przygotowanie prezentacji na zadany temat

Zakres tematów:

1. Judaizm jako religia

2. Geneza i specyfika judaizmu

3. Judaizm a chrześcijaństwo (I-IV w.)

4. Miszna i Talmud

5. Judaizm i filozofia (od Filona do Mojżesza Majmonidesa)

6. Kabała

7. Funkcjonowanie społeczności żydowskiej w średniowiecznej i nowożytnej Europie

8. Ruchy mesjanistyczne: Szabetaj Cwi i Jakub Frank

9. Chasydyzm

10. Haskala

11. Syjonizm a religia

12. Współczesne odmiany judaizmu w Izraelu i na świecie

13. Święta judaizmu i ich obrzędowość

14. Życie codzienne w judaizmie

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacje studentek i studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kowalczuk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.