Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.1 330-ES1-1ROS1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Основные формы экономических отношений, [online: http://www.inventech.ru/lib/macro/macro-0057/].

Экономист, [online: http://www.profguide.ru/professions/economist.html].

Efekty uczenia się:

ROS1_U1, KP6_UK1: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych - ocena wypowiedzi ustnej.

ROS1_U2, KP6_UK2: Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - test kontrolny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Международные отношения (Stosunki międzynarodowe). Sieć międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

2. Международные экономические организации (Międzynarodowe organizacje ekonomiczne). Słownictwo związane międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami ekonomicznymi.

3. Потери для экономики (Straty w gospodarce). Słownictwo związane z przemytem.

4. Презентация фирмы (Prezentacja firmy). Słownictwo związane z reklamą, promocją firmy.

5. Биржа (Giełda). Słownictwo związane z rynkiem papierów wartościowych. Rodzaje cen.

6. Профессия экономист (Zawód - ekonomista). Zadania i umiejętności ekonomisty.

7. Предпринимательство (Przedsiębiorczość). Charakterystyka przedsiębiorcy. Podział organizacji na komercyjne i niekomercyjne.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kulik 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.