Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne w formie alternatywnej 1 450-ZS1-1WFA1
Zajęcia fizyczne (WF) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie WF
Literatura:

1. Atlas ćwiczeń korekcyjnych, Sławomir Owczarek, Korso, 2016;

2. Trening mięśni ramion, Atlas ćwiczeń, Frederic Delavier, Michael Gundill, PZWL, 2013;

3. Mięśnie brzucha - atlas ćwiczeń, Frederic Delavier, Michael Gundill, red. wyd. pol. Tadeusz Stefaniak, red. wyd. pol. Ryszard Jasiński,

PZWL, 2013;

4. Modelowanie sylwetki - atlas ćwiczeń dla kobiet, Frederic Delavier, red. wyd. pol. Ryszard Jasiński, PZWL, 2018;

5. Atlas ćwiczeń w wybranych chorobach układu krążenia i układu oddechowego, Dominika Szalewska, AsteriaMed, 2019;

6. Metoda Delaviera. Atlas treningu siłowego dla kobiet. 50 programów, 150 ćwiczeń, Frederic Delavier, Michael Gundill, PZWL, 2019;

7. Modelowanie sylwetki metodą Delaviera cz. 2. Ćwiczenia i programy treningu siłowego,

Frederic Delavier, Michael Gundill, red. wyd. pol. Ryszard Jasiński, red. wyd. pol. Tadeusz Stefaniak, PZWL, 2012;

8. Atlas ćwiczeń w wybranych chorobach układu nerwowego, Dominika Szalewska, Anna Gójska-Grymajło, Joanna Jabłońska-Brudło,

Małgorzata Kusiak-Kaczmarek, Agnieszka Sobierajska-Rek, Jarosław Tomaszewski, Piotr Zieliński, AsteriaMed, 2017;

9. Anatomia układu ruchu + Przewodnik do ćwiczeń, Zofia Ignasiak, Jarosław Domaradzki

Edra Urban & Partner, 2013;

10. Atlas treningu siłowego, Frederic Delavier, PZWL, 2011;

11. Ćwiczenia kręgosłupa, Hans Kemnitz, Aba, 2019;

12. Mocne plecy. Proste ćwiczenia w służbie siedzenia, Harriet Griffey, Buchmann, 2018;

13. Ćwiczenia korekcyjne z przyborami Thera-Band, praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Owczarka, 2015;

14. Ćwiczenia z szarfą. Thera-Band: Od stóp do głów, Ratajczyk Gesine, Meise Horst, Oficyna Wydawnicza ABA, 2015;

15. Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji, Pogorzała Adam M., Stryła Wanda, PZWL, 2014

16. Ćwiczenia lecznicze w chorobach reumatycznych, Rosławski Adam, PZWL, 2017;

17. Pooperacyjna rehabilitacja pacjentów ortopedycznych Lisa Maxey, Jim Magnusson, DB Publishing, Warszawa, 2018, wyd.3;

18. Metodyka i Technika Ćwiczeń Leczniczych w Kinezyterapii, Podręcznik dla studentów fizjoterapii, Ilias Dumas, Medpharm, 2013.

Efekty uczenia się:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces

uczenia się innych osób - KA6_KK1; praca w grupach, - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role -

KA6_UO1 ; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach/aktywności podczas zajęć zdalnych

Zakres tematów:

– czynno-bierne,

– bierno-regresyjne,

– relaksacji poizometrycznej,

– wspomagane,

– samowspomagane,

– czynne w odciążeniu,

– czynne w odciążeniu z oporem,

– czynne wolne,

– czynne z przyborami,

– czynne na przyborach,

– czynne z oporem,

– izometryczne,

– synergistyczne,

– kontralateralne,

– oddechowe,

– antygrawitacyjne,

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 450-ZS1-1WFA2, w cyklu: 2019, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 4 z 4 29.10.2020 11:24

– elongacyjne,

– prawidłowej postawy ciała,

– ćwiczenia rozciągające (rozciąganie statyczne i dynamiczne),

– ćwiczenia w otwartych łańcuchach kinematycznych,

– wybrane metody: elementy metody PNF, McKenziego.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, forma zdalna w postaci korespondencji mailowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Laskowska 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.