Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Systemy informacji przestrzennej (GIS) 320-BS2-2PDW39
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Urbański J. GIS w badaniach przyrodniczych. Centrum GIS. Uniwersytet Gdański. Gdańsk, ss. 266.

2. Nowak M. 2016. GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 243.

https://press.amu.edu.pl/pl/gis-i-dane-przestrzenne-w-ocenach-oddzialywania-na-srodowisko-podrecznik-dobrych-praktyk-4109.html

3. Szczepanek R. 2013. Systemy Informacji Geograficznej z Quantum GIS – część I i II. Politechnika Krakowska. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Kraków, ss. 137. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/25448/file/suwFiles/SzczepanekR_SystemyInformacji.pdf

4. Szczepanek R., Zmuda-Trzebiatowski P. 2020. 0QGIS 3.12 Bukareszt. Samouczek - wstęp do QGIS Politechnika Poznańska .Zakład Systemów Transportowych. Poznań ss. 115. http://www.dts.put.poznan.pl/wp-content/uploads/QGIS/20200519_312_QGIS.pdf

Efekty uczenia się:

1. Absolwent zna i rozumie nowoczesne metody analiz przestrzennych stosowane w badaniach biologicznych. KA7_WG6.

2. Absolwent potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami analiz przestrzennych w celu prezentacji i wizualizacji danych i procesów o charakterze przestrzennym. KA7_UW4.

3. Absolwent jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie narzędzi analitycznych w GIS do rozwiazywania problemów KA7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach

(dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć z koniecznością ich odpracowania).

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć

3. Pozytywna ocena z zaliczenia końcowego.

Zakres tematów:

1. Co to jest GIS. Układy współrzędnych. Raster-wektor. Interfejs QGIS.

2. Wczytywanie, tworzenie i prosta edycja warstw. Prosta edycja warstw.

3. Zarządzanie stylem.

4. Tabela atrybutów. Kalkulator pól. Zarządzanie wtyczkami. XY Tools.

5. Georeferencja rastra. Wektoryzowanie rastrów.

6. WMS – wczytywanie, źródła danych.

7. Opcje przyciągania. Pasek narzędzi zaawansowanej digitalizacji.

8. Narzędzie geoprocesingu. Narzędzia geometrii.

9. Narzędzie analizy.

10. Etykietowanie obiektów. Wydruk i kompozycja mapy.

11. Wykresy w QGIS.

12. GPS. Przechwytywanie współrzędnych. Pliki GPX.

13. Selekcja danych. Zapytania przestrzenne SQL.

14. Utrwalanie materiału. Zadanie problemowe.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Opis i objaśnienie.

Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji podczas zajęć.

Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:15 - 9:45, sala 2002
Paweł Mirski 12/24 szczegóły
2 każdy piątek, 10:00 - 11:30, sala 2002
Adam Więcko 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.