Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo zagospodarowania przestrzennego 370-AS1-2JK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.J. Hernik, G. Olejniczak, Planowanie przestrzenne w RFN, Branta 2006

2. P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008

3. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003

4.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , komentarz , pod redakcją prof. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza: KA6_WG3

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur administracyjnych.

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą.

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych.

Umiejętności:

KA6_UK1

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa.

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych.

Kompetencje społeczne:

KA6_KO1

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zastosowaniem prawa w zakresie polityki przestrzennej.

Weryfikacja na podstawie testu lub zaliczenia w formie wideokonferencji

Metody i kryteria oceniania:

sposób weryfikacji: zaliczenie w formie elektronicznej

Zakres tematów:

1. Pojęcia polityki przestrzennej i ładu przestrzennego

2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na przestrzeni dziejów : Lex Julia de modo aedificiorum urbis i inne historyczne akty normatywne

3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w wybranych krajach UE

4. Władztwo urbanistyczne gminy

5. Akty normatywne samorządu terytorialnego w sferze polityki przestrzennej

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- inne akty planowania

6. Akty stosowania prawa w sferze polityki przestrzennej

- decyzja o warunkach zabudowy

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- inne akty stosowania prawa

7. Akty stanowienia i stosowania prawa z zakresu zagospodarowania przestrzennego jako jeden z etapów procedur administracyjnych w procesie budowlanym

8. Kontrola i nadzór w sferze polityki przestrzennej

Metody dydaktyczne:

wykład , prezentacja na blackoard

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:15 - 9:45, sala 213
każdy piątek, 12:30 - 14:45, sala e-learning
Mirosław Wincenciak 19/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.