Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Kryminalistyczne aspekty przestępczości 370-KN1-3SEMKM
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki kierunkowe z zakresu kryminologii i kryminalistyki.

Komentarze do kodeksu karnego.

Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent:

K_W11 - zna metody, techniki narzędzia badań społecznych - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej.

K_W14 -zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej.

Umiejętności: absolwent:

K_U05 - posiada umiejętność krytycznej oceny treści zawartych w źródłach informacji - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej.

K_U09 - ma umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym i socjologicznym - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej.

K_U10 - potrafi stawiać problemy badawcze i z wykorzystaniem odpowiednich metod je rozwiązywać - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej.

K_U15 - potrafi zareagować opracowanie pisemne oraz przygotować wystąpienie ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej.

Kompetencje: absolwent:

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej.

K_K06 - potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie - sposób weryfikacji: przygotowanie fragmentów i całości pracy magisterskiej, dyskusja na zajęciach lub formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie gotowej pracy licencjackiej przygotowanej na podstawie przekazanych kryteriów w ramach zajęć proseminaryjnych i seminaryjnych oraz zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii i jej akceptacji przez Promotora.

W razie zmiany sytuacji epidemiologicznej możliwe jest uzyskanie oceny z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej.

Zakres tematów:

1. Omówienie kwerendy bibliotecznej

2. Omówienie kwestii metodologicznych

3. Omówienie wstępnej koncepcji pracy

4. Dyskusja nad problemami wynikającymi z rozważań zawartych w poszczególnych rozdziałach pracy na seminarium lub na podstawie wymiany maili.

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury przedmiotu, analiza literatury orzecznictwa, przygotowanie fragmentów pracy licencjackiej, dyskusja w trakcie seminarium lub zdalnie, przygotowanie całości pracy magisterskiej, korespondencja mailowa, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 319
Wojciech Filipkowski 10/ szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 319
Wojciech Filipkowski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)