Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Ekonomiczna analiza prawa – prawo cywilne 370-PN5-5PSPNW
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Robert Cooter, Thomas Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa 2009

Stelmach J., Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego. K_W03 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego. K_W08 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego. K_U01 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa cywilnego. K_U05 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. K_K06 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Testy z zajęć prowadzonych w formie e-learningu.

Zaliczenie końcowe w formie testu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia ogólne z zakresu ekonomicznej analizy prawa.

2. Ekonomiczna analiza prawa własności.

3. Ekonomiczna analiza deliktów.

4. Ekonomiczna analiza prawa karnego.

5. Ekonomiczna analiza prawa administracyjnego.

6. Ekonomiczna analiza prawa – przykłady.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium obejmuje treści mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, rozwiązywanie i dyskusje dotyczące kazusów z zakresu problematyki zajęć, wykłady w formie e-learningu, poznawanie oraz analizę najnowszego orzecznictwa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 313
Jerzy Bieluk 24/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.