Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biopsychologiczne determinanty przestępczości 370-KN2-1BDP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG4 - teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

KA7_WG5 - pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologicznopsychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

KA7_WK1 - w pogłębionym stopniu wybrane problemy i zjawiska związane z rodzajami środowisk kształtujących rozwój człowieka - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - we właściwy sposób dobierać źródła informacji o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

KA7_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym, międzynarodowym - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną średnią.

Składa się aktywność podczas zajęć stacjonarnych lub zdalnych (20%), ocena z pracy pisemnej dotyczącej wskazanego przez prowadzącego problemu z zakresu techniki kryminalistycznej, przygotowanej grupie 2- lub 3-osobowej (40%) oraz ocena z pisemnego zaliczenia (trzy pytania opisowe o różnym stopniu trudności lub testu za pośrednictwem platformy Blackboard) - 40%.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Teorie biologiczne

Przedstawienie w historycznych i współczesnych teorii biologicznych szkoły antropologicznej oraz związanych z czynnikami psychosomatycznymi, endokrynologicznymi, genetycznymi oraz koncepcje biochemiczne i neurokryminologii.

3. Teorie psychologiczne

Przedstawienie w historycznych i współczesnych teorii psychoanalizy, frustracji-agresji, agresji oraz psychopatologii.

4. Charakterystyka etiologii wybranych kategorii przestępstw:

przestępczość nieletnich, kobiet, osadzonych, kryminalna, narkotykowa, z użyciem komputerów i ich sieci, w ruchu drogowym, powietrznym i morskim, stadionowa, seksualna, motywowana nienawiścią.

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystana zostanie metoda wykładu, prezentacji multimedialnej, burzy mózgów, a także dyskusji oraz pracy w grupach za pośrednictwem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 11:45 - 13:15, sala 216
Wojciech Filipkowski 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.