Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej 370-KN2-1PAW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

4. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

3. W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019

4. D Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą – KA7_WK2;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – KA7_WK5;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi – KA7_UU2;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KA7_KK2

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - egzamin, test pisemny, jednokrotnego wyboru. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia także wykonanie zadań w e-learningu (dot. analizy dokumentacji zgłoszeniowej, orzecznictwa lub studiów przypadku). W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Przedmioty ochrony dóbr własności intelektualnej.

2. Rodzaje utworów.

3. Dozwolony użytek prywatny, prawo cytatu.

4. Dozwolony użytek publiczny, ze szczególnym uwzględnieniem dozwolonego użytku dla celów bezpieczeństwa publicznego.

5. Ochrona baz danych.

6. Ochrona oprogramowania komputerowego i sztucznej inteligencji .

7. Prawa autorskie w szkole wyższej.

8. Umowy z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem licencji przymusowej.

9. Prawo znaków towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji oznaczeń zawierających symbole narodowe i urzędowo uznane.

10. Prawo patentowe, ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków tajnych.

11. Prawo wzorów przemysłowych.

12. System ochrony dóbr własności intelektualnej w Polsce i UE (urzędy, sądy, pełnomocnicy).

13. Procedury ochrony dóbr własności intelektualnej.

14. Komercjalizacja praw własności intelektualnej.

15. Prawo własności intelektualnej w Internecie.

Metody dydaktyczne:

Wykład uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, dyskusja moderowana, e-learning, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Rutkowska-Sowa 42/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.