Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011

2. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

3. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wydanie 13 (lub wcześniejsze), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019 (rozdziały II, IV, VII, VIII, XI, XII)

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 (wybrane hasła).

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 - sposób weryfikacji: obserwacja aktywności studenta na zajęciach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium pisemne lub ustne,

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KA7_WK5 - sposób weryfikacji: obserwacja aktywności studenta na zajęciach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium pisemne lub ustne.

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KA7_UU2 - sposób weryfikacji: obserwacja aktywności studenta na zajęciach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium pisemne lub ustne.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2 - sposób weryfikacji: obserwacja aktywności studenta na zajęciach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium pisemne lub ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

Obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 6.

Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

Kolokwium pisemne: 90 minut, 3 zagadnienia opisowe z listy podanej wcześniej – maksymalnie 15 pkt.

Do zaliczenia ćwiczeń konieczne jest uzyskanie 8 pkt.

8 – 9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11 – 12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14 – 15 ocena 5

Zaliczenie ustne (odpowiedź na 3 pytania z uwzględnieniem zasad wskazanych wyżej).

Uzyskanie ponad połowy punktów za realizację zadań e-learningowych w ramach ćwiczeń podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu.

Zakres tematów:

Zagadnienia wprowadzające: Wieloznaczność pojęcia „prawo”. Prawoznawstwo jako nauka prawna. 2 godz.

Charakterystyka norm społecznych i relacje prawa i innych systemów normatywnych. 2 godz.

Język prawny i język prawniczy, wprowadzenie pojęć "norma prawna" i "przepis prawny". 2 godz.

Formy tworzenia prawa. 2 godz.

System źródeł prawa w Polsce. 2 godz.

Akt normatywny - pojęcie i budowa, technika prawodawcza. 2 godz.

Przepis prawny - pojęcie, struktura i typologia. 2 godz.

Norma prawna - Pojęcie i budowa. 2 godz.

Norma prawna. Klasyfikacja i rekonstrukcja. 2 godz.

Stosunki prawne. 2 godz.

Obowiązywanie prawa. 2 godz.

System prawa. Więzi pomiędzy normami prawnymi. 2 godz.

Hierarchiczność systemu prawa. 2 godz.

Niesprzeczność systemu prawa. 2 godz.

Zupełność systemu prawa. 2 godz.

Wnioskowania prawnicze. 2 godz.

Stosowanie prawa. 2 godz.

Wykładnia prawa. 2 godz.

Praworządność. Gwarancje praworządności. 2 godz.

Kolokwium zaliczeniowe. 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, prezentacje, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 104
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 104
Rafał Rejmaniak 23/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 104
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 104
Rafał Rejmaniak 22/ szczegóły
3 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 215
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 215
Rafał Rejmaniak 23/ szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 215
każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 215
Rafał Rejmaniak 19/ szczegóły
5 każdy wtorek, 8:15 - 9:45, sala 216
każdy wtorek, 17:00 - 18:30, sala 216
Marcin Kanon 21/ szczegóły
6 każdy wtorek, 17:00 - 18:30, sala 216
każdy wtorek, 15:15 - 16:45, sala 216
Marta Andruszkiewicz 24/ szczegóły
7 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala 213
każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala 213
Konstanty Kuryłowicz 25/ szczegóły
8 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala 213
każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 213
Maciej Aleksandrowicz 24/ szczegóły
9 każdy wtorek, 14:00 - 15:30, sala 214
każdy wtorek, 17:30 - 19:00, sala 214
Maciej Aleksandrowicz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.