Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnozowanie stanu psychicznego sprawcy 370-KS2-1DSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

KA7_WG4 - teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane - sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

KA7_WG5 -w pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologicznopsychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa - sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - we właściwy sposób dobierać źródła informacji o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości - sposób weryfikacji: aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

KA7_UK1 - komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania sektora bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego - sposób weryfikacji: aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

KA7_UU2 - samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym - sposób weryfikacji: aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym, międzynarodowym - sposób weryfikacji: aktywność za pośrednictwem platformy Blackboard, praca pisemna.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną średnią.

Składa się na nią aktywność podczas zajęć stacjonarnych lub zdalnych (20%), ocena z pracy pisemnej dotyczącej wskazanego przez prowadzącego problemu, przygotowanej grupie 2- lub 3-osobowej (40%) oraz ocena z pisemnego zaliczenia (trzy pytania opisowe o różnym stopniu trudności lub testu za pośrednictwem platformy Blackboard) - 40%.

Zakres tematów:

I. Ekspertyza psychologiczna

1. Specyfika pracy biegłego psychologa

a. Przedmiot psychologii sądowej. Zakres kompetencji biegłego psychologa

b. Warunki przeprowadzania badań i opracowywania opinii psychologicznej

c. Problemy etyczne

d. Diagnoza psychologiczna

2. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej

a. Sprawy karne

b. Sprawy dotyczące dziecka i rodziny

3. Wybrane problemy szczegółowe

II. Ekspertyza psychiatryczna

1. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychiatrycznej

2. Badanie sądowo-psychiatryczne

3. Ocena dowodu z ekspertyzy psychiatrycznej

4. Badania pomocnicze w ekspertyzie psychiatrycznej

5. Błąd w ekspertyzie

6. Najczęstsze trudności w opiniowaniu

7. Ekspertyza psychiatryczna a zasada tajemnicy lekarskiej

8. Szczegółowe zagadnienia ekspertyzy w sprawach karnych

Przykładowe tematy referatów:

1. Diagnozowanie uzależnienia od alkoholu

2. Diagnozowanie uzależnienia od substancji psychoaktywnych

3. Diagnozowanie innych form uzależnienia

4. Diagnozowanie związanych ze stresem (PTSD)

5. Diagnozowanie zaburzeń nastroju

6. Diagnozowanie zaburzeń dysocjacyjnych

7. Diagnozowanie zaburzeń kontroli impulsów (piromania)

8. Diagnozowanie parafilii

9. Diagnozowanie zaburzeń związanych z ciążą, porodem i połogiem

10. Diagnozowanie zaburzeń lękowych

11. Diagnozowanie zaburzeń osobowości obsesyjno-kompulsywnych

12. Diagnozowanie zaburzeń osobowości paranoicznych

13. Diagnozowanie zaburzeń osobowości schizoidalnych

14. Diagnozowanie zaburzeń osobowości schizotypowych

15. Diagnozowanie zaburzeń osobowości antyspołecznych

16. Diagnozowanie zaburzeń osobowości z pogranicza

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystana zostanie metoda wykładu, prezentacji multimedialnej, a także dyskusji oraz pracy w grupach za pośrednictwem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:00 - 19:15, sala e-learning
każda środa, 8:00 - 9:30, sala 216
Wojciech Filipkowski 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.