Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna 380-SS1-1PSS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP

Stephen, G.W., Stephen, W.C. Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk: GWP.

Wojciszke B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar

Literatura uzupełniająca:

Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk:bGWP

Hock R. R. 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. (r. 10 „Psychologia społeczna”), Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

Student:

Student zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem społecznym ludzi;

rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania społecznego jednostki KA6_WG8,

- Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny

psychologii społecznej wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań KA6_WK4,

- Student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania

do właściwych, kompetentnych osób i instytucji KA6_UW1

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium w postaci testu, 51% punków niezbędnych do zaliczenia testu

Zakres tematów:

- Konformizm i uległość.

- Wpływ autorytetu na zachowanie.

- Stereotypy, modele teoretyczne.

- Uprzedzenia, sposoby redukcji.

- Pomocność i prospołeczność. Wyznaczniki pomocności.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, mini wykład, ćwiczenia w podgrupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala C2.3
Małgorzata Niesiobędzka 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.