Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna 380-SS1-1TIN
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych oraz potrafi zastosować technologię informacyjną zgodnie z zasadami efektywnej i bezpiecznej pracy dydaktycznej oraz przedstawić dziecku urządzenia techniczne. (test sprawdzający na platformie Blackboard)

Umiejętności

• Student potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie edukacji tworząc scenariusze zajęć, przygotowując materiały edukacyjne (ćwiczenia praktyczne)

• Student posiada znajomość edytora tekstu, (ćwiczenia praktyczne)

• Student posiada znajomość arkusza kalkulacyjnego, (ćwiczenia praktyczne)

• Student posiada znajomość grafiki prezentacyjnej, (ćwiczenia praktyczne)

•Student korzysta z usług w sieciach informatycznych, pozyskując i przetwarzając informacje, w języku rodzimym i obcym (ćwiczenia praktyczne)

Kompetencje społeczne

• Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy z uczniami oraz ma świadomość potrzeby ciągłego samorozwoju w zakresie technologii informacyjnych.

• Stosuje zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów multimedialnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy 100% obecności na zajęciach. Student nieobecności odpracowuje na konsultacjach. Zaliczenia poprzez ćwiczenia praktyczne. Zaliczenie następuje przy wykonaniu ćwiczeń praktycznych w następujących proporcjach

00,00% - 50,99% niedostateczny

51,00% - 65,99% dostateczny

66,00% - 74,99% dostateczny plus

75,00% - 81,99% dobry

82,00% - 89,99% dobry plus

90,00% - 100,0% bardzo dobry

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne i zapoznanie z platformą e-lerningową:

• przedstawienie zasad BHP,

• programu zajęć, podstaw zaliczenia,

• omówienie zasad korzystania ze wspólnego konta grupy ,

• przygotowanie komputera do efektywnej i bezpiecznej pracy,

• komunikacja – poczta elektroniczna,

• cechy i formy e-lerningu na przykładzie platformy e-learningowej Blackboard

Zagadnienia prawne technologii informacyjnych i ochrona danych:

• zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych,

• prawa autorskie,

• typy licencji oprogramowania

• piractwo komputerowe a własność intelektualnych,

• modele dystrybucji i ochrony treści w nowych mediach,

Technika informatyczna (IT) a technologia informacyjna (ICT):

• rozumienie pojęcia: technologie informacyjne i komunikacyjne,

• społeczeństwo informacyjne,

• zasady cyfrowej reprezentacji świata (cyberprzestrzeń i cyberśrodowisko),

• między „realem” a „wirtualem”,

• baza danych i hipertekst jako nowe struktury organizacji treści.

Edytor tekstu – Microsoft Word:

• formatowanie czcionek, akapitów i stron;

• tworzenie tabel i kolumn oraz sposoby ich formatowania;

• szablony, style (tworzenie nowego stylu, modyfikacja stylów, zarządzanie stylami, i tworzenie i wykorzystywanie stylów akapitowych);

• zakładki i odsyłacze (możliwości i zastosowanie w praktyce, tworzenie i usuwanie zakładek, wstawianie odsyłaczy);

• spisy treści (możliwości i zastosowanie w praktyce, tworzenie i modyfikacja spisów treści, aktualizacja spisów treści);

• wstawianie plików do dokumentu (wstawianie grafiki do dokumentu Word oraz jej formatowanie);

• korespondencja seryjna;

• tworzenie dokumentu głównego (definiowanie źródła danych, definiowanie pól korespondencji seryjnej, opcje scalania danych);

• paski narzędzi (zarządzanie paskami narzędziowymi m.in. przenoszenie między szablonami i dokumentami);

• podział dokumentu na sekcje (wymuszanie podziału na strony sugerowane alternatywy podziału stron, znaki końca strony i sekcji);

• praca z dużymi dokumentami (praca magisterska: tworzenie przypisów, nagłówka i stopek, wstawianie numerów stron, automatyczny spis treści);

• praca grupowa (śledzenie zmian, komentarze);

• zarządzanie dokumentami (zabezpieczenia dokumentów hasłami, zastosowanie podsumowania w dokumentach).

Arkusz kalkulacyjny - Microsoft Excel:

• wprowadzanie formuł, kopiowanie, formatowanie, wykresy podstawy, drukowanie, adresy względne i bezwzględne, znajdź / zamień, formatowanie warunkowe, funkcje podstawy, filtr, blokowanie okienek / podział okienek, tryb zgodności,

• tabela, operacje na wielu arkuszach, często używane wzory, skróty klawiszowe, śledzenie odwołania, raporty, formularze,

• tworzenie arkusza zbiorczego i powiązanie arkuszy ze sobą w jednym zeszycie,

• tworzenie i formatowanie wykresów na podstawie wskazanego arkusza,

• tabele i wykresy przestawne, analiza danych z tabeli,

• sprawdzanie poprawności, analiza danych.

Grafika prezentacyjna - Microsoft Power Point:

• zasady tworzenia prezentacji multimedialnej i wykonywanie własnej prezentacji,

• zastosowanie szablonów i modyfikowanie wzorca slajdu,

• wzorce (slajdu, konspektu, materiałów, stron notatek)

• slajdy tekstowe (wprowadzanie tekstu, dodawanie obszarów tekstowych, działania na polach tekstowych, formatowanie tekstu w obszarach tekstowych)

• slajdy z tabelami - zaznaczanie elementów tabeli, formatowanie tabeli

• slajdy zawierające wykresy (podstawowe wiadomości o wykresach, wprowadzanie danych, wybór rodzaju wykresu, formatowanie wykresów)

• schematy organizacyjne (wprowadzanie tekstu do bloków, wstawianie i usuwanie bloków, formatowanie bloków w schemacie organizacyjnym,

• obiekty graficzne w prezentacji (galeria ClipArt, obiekty graficzne WordArt)

• animacje i dźwięki w prezentacji, wykorzystanie efektów specjalnych

• sterowanie prezentacją ręczne i automatyczne.

• prezentacje interaktywne z wykorzystaniem rozgałęzienia do innych slajdów(hiperłącza)

• drukowanie prezentacji

• Prezi jako alternatywa dla Power Pointa

Podsumowanie i wystawienie ocen

Metody dydaktyczne:

Metody: pogadanka, dyskusja, praca online, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala A216
Karol Kowalczuk 13/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala A216
Karol Kowalczuk 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.