Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 380-S2-1JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

UMIEJETNOSCI, absolwent potrafi

KA7_UK2 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się

w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące

różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć

teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych

dyscyplin naukowych w kontekście języka obcego

sposób weryfikacji:testy czastkowe, test semestralny, prace pisemne,egzamin,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KO2 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy,

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje

to podejście wśród innych w kontekście języka obcego.

sposób weryfikacji: bieżące przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo,udział w dyskusji i współpracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów w sali oraz prac pisemnych (streszczenie artykułu z dziedziny specjalizacji studenta)

-zaliczenie na min 50% modułów na platformie Blackboard

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo ( udział w dyskusji i wpółpracy w grupie)100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec II semestru

egzamin pisemny na koniec II semestru

Warunikem zdania egzaminu jest uzyskanie min 51 % z testu obejmującego słownictwo i zgadnienia specjalistyczne z zajęć.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WERYFIKOWANE SĄ W OPARCIU O PLATFORMĘ BLACKBOARD

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 zjazdu nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zajęć/ zjazdu, student jest zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu/filmu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętnosc streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

1.XX1 century skills: Jakie cechy powinien posiadać absolwent 21-go wieku?

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia wykładów w języku obcym (angielskim)

2. Faces of education: Jakie czynniki determinują sukces systemu edukacji?

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia wykładów w języku obcym (angielskim)

3.Older people with social needs. Problemy starzejącego się społeczeństwa.

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

4. Modern addictions: Uzależnienia we spółczesnym świecie: uzależnienie od nowoczesnych technologii

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych w języku obcym (angielskim)

5. Homeless children: Dzieci ulicy-problem bezdomności wśród dzieci

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

6. Refugees. Problemy współczesnego świata- dzieci –uchodźcy; pomoc funkcjonowanie.

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

7. Cultural diversity. Wielokulturowość we współczesnym świecie

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% w formie wideokonferenji platforma BLACKBOARD/TEAMS oraz 50% z wykorzystaniem modułow do samodzielnej realizacji na platformie BLACKBOARD w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń kluczowych sprawności językowych:

-doskonalenie umiejętnosci czytania i rozumienia tekstów fachowych oraz analizę językową tekstów specjalistycznych

-doskonalenie umiejętności rozumienia wypowiedzi specjalistycznych np. wykładów

-rozwijanie znajomości słownictwa fachowego z dziedziny nauk pedagogicznych.

-doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na dany temat

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% stacjonarnie oraz 50%

z wykorzystaniem platformy Blackboard w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie prac i testów pisemnych oraz przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:30 - 10:00, sala B223
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 23/22 szczegóły
2 każda środa, 10:15 - 11:45, sala B223
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 22/22 szczegóły
3 każda środa, 15:30 - 17:00, sala B125
Barbara Rudziak 23/22 szczegóły
4 każda środa, 17:15 - 18:45, sala B123
Barbara Rudziak 22/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.