Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna 380-N2-1YPKL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

H. Sęk (2006). Psychologia kliniczna. Warszawa: WN PWN, tom I, rozdział 4 (Pojęcia normy, normalności i zdrowia).

H. Sęk (2006). Psychologia kliniczna. Warszawa: WN PWN, tom II, rozdział 2 (Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia), rozdział 3 (Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych), rozdział 5 (Psychologia zaburzeń afektywnych), rozdział 6 (Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego).

P.C. Kendall (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Gdańsk: GWP, rozdział 4 (Zaburzenia zachowania), 5 (Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), 10 (Całościowe zaburzenia rozwoju).

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 [weryfikacja: wykonanie projektu grupowego, kolokwium w formie testu, ocena aktywności na zajęciach]

KA7_WK4 [weryfikacja: wykonanie projektu grupowego, kolokwium w formie testu, ocena aktywności na zajęciach]

KA7_WK4 [weryfikacja: wykonanie projektu grupowego, ocena aktywności na zajęciach]

KA7_WG7 [weryfikacja: wykonanie projektu grupowego, kolokwium w formie testu, ocena aktywności na zajęciach]

KA7_WK8 [weryfikacja: wykonanie projektu grupowego, ocena aktywności na zajęciach]

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

Wynik kolokwium pisemnego (test w formie pytań zamkniętych i otwartych)

Ocena projektu realizowanego w parach (przygotowanie spisu literatury naukowej, ustalenie planu prezentacji, wystąpienie przed grupą, przygotowanie skryptu dla grupy)

Ocena aktywności studenta podczas zajęć

Zakres tematów:

- Pojęcie normy i patologii psychicznej, współczesne klasyfikacje chorób i zaburzeń psychicznych

- Zaburzenia osobowości - głębokość zaburzeń osobowości, typy zaburzeń osobowości

- Zaburzenia lękowe u dzieci i dorosłych

- Zaburzenia nastroju u dzieci i dorosłych, depresja poporodowa

- Pojęcie traumy psychicznej - PTSD, trauma złożona

- Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży: całościowe zaburzenia rozwoju - zaburzenia ze spektrum autyzmu; zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Metody dydaktyczne:

Dyskusja w grupie, analiza tekstów naukowych, studia przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 10:15 - 11:45, sala A208
Anna Koszałkowska 25/ szczegóły
2 każda sobota, 12:00 - 13:30, sala A209
Anna Koszałkowska 28/ szczegóły
3 każda sobota, 8:30 - 10:00, sala C2.2
Anna Koszałkowska 30/ szczegóły
4 każda sobota, 18:50 - 20:20, sala A204
Anna Koszałkowska 27/ szczegóły
5 każda sobota, 8:30 - 10:00, sala A112
Anna Koszałkowska 28/ szczegóły
6 każda sobota, 15:30 - 17:00, sala A112
Anna Koszałkowska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.