Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 330-MS1-2FUE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej: podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011,

4. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja europejska. Europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków Nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. S. I. Bukowski, Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2007.

2. A. Domagała, Integracja Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

3. L. Dick, The Routledge Guide to the European Union, Routledge, London 2016.

4. A. M. El-Agraa, The European Union: economics and policies, Cambridge University Press, 2014.

5. R. Baldwin, Ch. Wyplosz, The economics of European Integration, McGraw-Hill Higher Education, London 2015.

6. Bazy danych i materiały merytoryczne zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych Komisji Europejskiej, w tym RAPORTY KONWERGENCJI

Efekty uczenia się:

WYKŁAD

2FUE_W01 - egzamin końcowy

2FUE_W02 - egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu na 20 punktów (na platfomie MS Teams) w zakresie tematyki prezentowanej na wykładach. Do zaliczenia dopuszczeni zostają studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Student powinien uzyskać przynajmniej 51% możliwych do zdobycia punktów.

Zakres tematów:

1. Proces międzynarodowej integracji gospodarczej

2. Instytucjonalny wymiar integracji w ramach Unii Europejskiej - główne instytucje UE.

3. Integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej- Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej.

4. Unia Gospodarcza i Walutowa.

5. Budżet Unii Europejskiej.

6. Wybrane dziedziny polityk wspólnotowych (cele, narzędzia, ewolucja).

7. Polityka regionalna Unii Europejskiej.

8. Perspektywy pogłębienia integracji gospodarczej Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z

pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z

wykorzystaniem platformy MS TEAMS: wykład informacyjny i konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 234
Marek Proniewski, Joanna Zielińska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.