Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika 330-MS1-2LOG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trzęsicki, K. Semiotyka i logika dla kognitywistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2016.

2. Marek, W., Onyszkiewicz J., Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN Warszawa, 2008.

3. Hołówka, T. Kultura logiczna w przykładach, PWN, Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Trzęsicki K., Logika i teoria mnogości. Ujęcie systematyczno-logiczne, EXIT, Warszawa 2003.

2. Woleński J., Naturalism and the genesis of logic, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2012, 27(40).

Efekty uczenia się:

2LOG_W01: esej

2LOG_W02: esej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

• przygotowanie eseju na wybrany temat z logiki

Zakres tematów:

1. Język i jego funkcje

2. Budowa i rodzaje wyrażeń

3. Zdanie i prawdziwość

4. Nazwa

5. Predykaty, relacje, funkcje

6. Słówka kwantyfikujące , znaki interpunkcyjne oraz akcent logiczny

7. Konceptualizacja

8. Podział logiczny, klasyfikacja i systematyka

9. Pojęcia typologiczne i porządkujące; obserwacyjne, teoretyczne, operacyjne

10. Definiowanie

11. Rozumowania i argumentacja

12. Wnioskowanie

13. Błędy w rozumowaniu

14. Schematy i prawa logiki

15. Pytanie i odpowiedź

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. dyskusja)

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala 108A
Dariusz Surowik 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.