Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 330-MS1-2MTG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. TT. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012.

2. W. Kozioł, A. Nowak (red.), Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, Warszawa 2011.

3. D. Marciniak-Neider, Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 2011.

4. Kodeks Celny Wspólnot Europejskich

5. WTO: world economic order, world trade law, P.T. Stoll, Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2006

Efekty uczenia się:

2MSG_W01 - sposoby weryfikacji: egzamin

2MSG_W02 - sposoby weryfikacji: egzamin

2MSG_U01 - sposoby weryfikacji: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu, 15 pytań (10 zamkniętych i 5 otwartych), warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów.

Studenci mają możliwość przystąpić do egzaminu zerowego, który odbędzie się po ostatnim wykładzie. W semestrze letnim 2020/2021, z

uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, egzamin odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i formy międzynarodowych transakcji gospodarczych

2. Otoczenie instytucjonalne międzynarodowych transakcji gospodarczych

3. Rynek walutowy i jego rola w obsłudze międzynarodowych transakcji gospodarczych

4. Rozliczenia międzynarodowe

5. Zwyczaje handlowe

6. Kontrakt i dokumenty w handlu zagranicznym

7. Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego

8. Rozstrzyganie sporów w obrocie międzynarodowym

9. Polityka handlowa Unii Europejskiej

10. Wspólnotowe prawo celne (Wspólnotowy Kodeks Celny, Wspólna Taryfa Celna): przeznaczenie celne, procedury celne

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem prezentacji; angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji i zadawania pytań podczas wykładu. W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 205
Monika Fiedorczuk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.