Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne systemy gospodarcze 330-MS1-2WSG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

3. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

4. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 2011

5. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

2. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

2WSG_W01: metody weryfikacji: egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (max 12 pytań (1 pkt), z czego 2 otwarte (2 pkt), do zaliczenia należy zdobyć min 9 pkt.

Zakres tematów:

Temat 1. Istota i elementy systemu ekonomicznego (idea, wartość, instytucje, podział na typy systemów na przykładzie poszczególnych panstw).

Temat 2. Gospodarka i kryteria jej oceniania.

Temat 3.Typologia systemów gospodarczych.

Temat 4. Interwencjonizm a gospodarka.

Temat 5. Polityka ekonomiczna a funkcjonowanie systemów.

Temat 6. Modele gospodarcze we współczesnym świecie, podział i przykłady.

Temat 7. Czynniki wpływające na system gospodarczy-ocena.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Wierzbicka 19/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)