Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Internacjonalizacja przedsiębiorstw 330-MS1-3INP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Balcerzak A. P., Enterprise during global market instability, Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch, Toruń 2012.

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacja na rynku globalnym. Teoria i praktyka, CH Beck, Warszawa 2011.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Patrzałek W., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Dunning J. H., Mucchielli J-L, .Multinational firms : the global-local dilemma, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2002.

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 263-264.

Swan. E. J., Building the global market : a 4000 year history of derivatives, Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2000.

Efekty uczenia się:

3INP_W01 egzamin w postaci testu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w postaci testu. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia. Podstawą podejścia do zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

Wykład

1. Zajęcia organizacyjne. Istota internacjonalizacji.

2. Etapy i motywy procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa

3. Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych. Droga od przedsiębiorstwa krajowego do globalnego.

4. Informacja i jej znaczenie w procesie internacjonalizacji.

5. Strategie wejścia na rynki zagraniczne

5. Budowanie strategii globalizującego przedsiębiorstwa.

6. Globalne pozyskiwanie zasobów i ich znaczenie.

7. Wiedza i kapitał w procesie internacjonalizacji.

8.Internacjonalizacja zachowania konsumentów i jej znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

9. Rola i kompetencje menadżera globalnego.

10. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

11. Etyczne aspekty działalności przedsiębiorstwa międzynarodowego.

Metody dydaktyczne:

Wykład w postaci prezentacji multimedialnej z elementami dyskusji aktywizującej studentów do zadawania pytań.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy b MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 207
Marek Kruk, Anna Śleszyńska-Świderska 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)