Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka 380-RS5-1IAR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

G.Back, Wyższa szkoła skutecznej retoryki, Gliwice 2010

J. Krzyżanowski, Sztuka słowa, Warszawa 1984 K.

Bredemeier, Sekrety retoryki, Gliwice 2008

B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu.Praktyczny kurs dobrego mówienia,Warszawa 2012

W. Sierpiński, Poradnik młodego recytatora, Warszawa2004

B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1985

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004

B. Toczyska, Dotkliwa artykulacja, Gdańsk 2011

R.Pawłowski red.,Made In Poland, Kraków2002

www.recytacja.art.plkształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

KA7_WG11 - Posiada merytoryczną i metodyczną wiedzę o kształtowaniu emisji głosu ucznia

KA7_WK2 - Posiada wiedzę z zakresu kultury języka

KA7_WK3 - Zna zasady efektywnego posługiwania się narządem głosu

KA7_UK1 - Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi komunikować się z użyciem języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej, jak i osobami pochodzącymi z różnych środowisk

KA7_UK2 - Potrafi komunikować się w sposób spełniający wymagania norm językowych

KA7_KR4 - Charakteryzuje się poszanowaniem kultury języka

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen z poszczególnych zadań w czasie trwania ćwiczeń - zaliczanie ciągłe

Zakres tematów:

1.Elementarne wiadomości z zakresu budowy narządu głosowego i powstawania głosu. 2.Prawidłowa impostacja dźwięku i techniki oddechowe. 3. Optymalne wykorzystanie rezonatorów, artykulacja głosek (ćwiczenia wg Bronisława Wieczorkiewicza, Sztuka mówienia) 4. Akcentowanie, intonacja i frazowanie, tempo wypowiedzi i wykorzystanie pauz na bazie wybranego utworu poetyckiego. 5. Poszukiwania interpretacyjne na bazie wybranego zbioru wierszy. 6.Poszukiwania interpretacyjne na bazie fragmentów współczesnych dramatów ze zbioru „Made in Poland”red. R. Pawłowski. 7. Pisanie i publiczne wygłaszanie monologu zaangażowanego (co powoduje, że mówca jest lub nie jest wysłuchany?) 8. Tworzywo literackie, dźwiękowa szata poezji (Julian Krzyżanowski, Sztuka słowa) 9. Semantyka języka artystycznego, interpretacja tekstów piosenek aktorskich z festiwalu we Wrocławiu (zbiór „Galimatias”) 10. Style w literaturze, przykłady, cytaty. 11.W relacjach z mediami, zasady udzielania wywiadu, praca z mikrofonem. 12. Dobre wystąpienie powinno wyczerpać temat nie słuchaczy (W.Churchill). Cechy efektywnej ekspozycji publicznej. 13.Teksty literackie będące materiałem do ćwiczeń sprawności artykulacyjnej. 14.Etyczna funkcja utworu literackiego; literatura terapeutyczna. (E.Toll, Potęga teraźniejszości) 15. Podsumowanie elementów zaliczenia ciągłego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, konsultacje, warsztaty grupowe, sceny improwizowane.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala C1.6
Mariola Wojtkiewicz 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.