Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy innowacyjne w gospodarce światowej 330-MS1-3PIN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE Warszawa 1992

2)C.K.Prahalad, M.S.Krishnan, Nowa era innowacji, PWN Warszawa 2010

3)C.M.Christensen, Przełomowe innowacje, PWN Warszawa 2010

4)J.Bessant, J.Tidd, Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer 2013

5) K. Piech, Knowledge and innovation processes in Central and Eastern European economies, The Knowledge and Innovation Institut, Warsaw 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

3PIN_W01 -egzamin

3PIN_W02 -egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej (test w pytaniami zamkniętymi i półotwartymi). Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi. Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

1. Czynniki rozwoju gospodarki światowej

2. Innowacje. Istota, rodzaje, determinanty

3. Procesy innowacyjne na świecie. Charakterystyka i znaczenie

4. Rodzaje procesów innowacyjnych na świecie

5. Determinanty efektywności procesów innowacyjnych

6. Współczesna międzynarodowa polityka innowacyjna

7. Poziom innowacyjności wybranych gospodarek

8. Czynniki sukcesu liderów innowacji

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)