Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Program e-cło 330-MS2-2YPEC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Unijny Kodeks Celny

* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania

niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

* Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie,

gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

* Ustawa z dnia 19 marca 2004r. Prawo celne

* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016r. w sprawie zgłuszeń celnych

* Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego SkarbowoCelnego

* INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH AIS/IMPORT, AES/ECS2,NCTS2

- wszystkie dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, puesc.gov.pl

Efekty uczenia się:

2YPEC_W01 - rozwiązywanie kazusów, kolokwia

2YPEC_U01 - rozwiązywanie kazusów, kolokwia

2YPEC_K01 - rozwiązywanie kazusów, kolokwia

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa, możliwa jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze.

Cztery kolokwia po zakończeniu kolejnych partii materiału.

Ocena jest wynikiem średniej z ocen uzyskanych z kolokwiów.

Zakres tematów:

1. Geneza przedsięwzięcia w UE i RP

2. Obszary przedsięwzięcia:

- Infrastruktura informatyczna w tym PKI

- Wsparcie użytkowników w tym Help desk

- Obsługa i kontrola obrotu towarowego, rejestracja przedsiębiorców i Zintegrowana taryfa celna w tym AIS, AES, NCTS2, SZPROT, ISZTAR4

- Zarządzanie procesowe w tym SZPADA i ARIADNA2

- Pobór należności i rozliczenia z budżetem i UE w tym ZEFIR2 i OSOZ2

- Zarządzanie Ryzykiem w tym ZISAR

- Akcyza w tym EMCS

3. Zmiany w programie e-Cło po utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej

Metody dydaktyczne:

Praca z instrukcją programu e-Cło. Tworzenie kazusów, w celu określenia towaru i procedury, taryfikacji, należności, niezbędnych dokumentów i danych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.