Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczanie należności podatkowych w handlu zagranicznym 330-MS2-2YRNP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak. Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. Meritum Podatki 2020, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

3. R. Styczyński, Transakcje międzynarodowe w rozliczeniach podatkowych: WDT, WNT, eksport, import, usługi, Kołobrzeg: Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Kołobrzeg 2012.

4. Akty prawa regulujące poszczególne podatki.

5. European Commission, Taxation and Customs Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business_en

Efekty uczenia się:

KP7_WG3: egzamin pisemny

KP7_UO1: egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 50% + 1 punktów.

Zakres tematów:

1. Podatki w handlu międzynarodowym - 1h

2. Podatki dochodowe w handlu międzynarodowym - 3h

3. Eksport, import, WNT i WDT w podatku od towarów i usług - 4h

4. Podatek akcyzowy w handlu międzynarodowym - 2h

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujące studentów do zadawania pytań) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 208
Adam Wyszkowski 27/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.