Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczenia w obrocie międzynarodowym 330-MS1-3ROM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Marciniak-Neider D. (red.), Rozliczenia międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.

Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wyd. UG, Wyd. IV, Gdańsk 2008.

Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.

Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP, PWN, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kowalik P., Pietrzak A., Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2012.

Krzyżkiewicz Z. Operacje bankowe: Rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltext, Warszawa 2001.

Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2017.

Misztal P., Kosztowniak A., Szelągowska A., Pszczółka I. Finanse i rozliczenia międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Ostaszewski J. (red.), Finanse, Diffin, Warszawa 2008.

Stępień B., Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2004.

Stępień B., Handel zagraniczny: poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012.

ECB, TARGET Services, https://www.ecb.europa.eu/paym/target/html/index.en.html

Efekty uczenia się:

3ROM_W01 Zaliczenie pisemne

3ROM_W02 Zaliczenie pisemne

3ROM_W03 Zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej zawierający pytania testowe jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte – uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 50% + 1 punktów.

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa

- istota internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa

- sposoby interpretacji internacjonalizacji przedsiębiorstwa

- motywy internacjonalizacji

2. Finanse zagraniczne

- pojęcie i istota finansów zagranicznych

- zadania i cele finansów zagranicznych

3. Ryzyko w handlu zagranicznym

- istota i rodzaje ryzyka

- możliwości ograniczenia ryzyka

4. Rozliczenia płatności zagranicznych

- podstawy rozliczeń płatności zagranicznych

- rola banków w przeprowadzaniu rozliczeń międzynarodowych

- jednowalutowe i wielowalutowe systemy rozliczeniowe

- wybór form zapłat i ustalenie warunków płatności

- płatności a warunki dostawy

5. Uwarunkowane i nieuwarunkowane formy zapłat

- czek i polecenie wypłaty

- weksel w handlu zagranicznym

- inkaso dokumentowe

- akredytywa dokumentowa

6. Dokumenty w handlowych rozliczeniach zagranicznych

- dokumenty w handlu zagranicznym

- dokumentacja obrotu wewnątrzwspólnotowego

- dokumenty handlowe

- dokumenty przewozowe

7. Finansowanie handlu zagranicznego

- instrumenty finansowania handlu zagranicznego

- gwarancje bankowe

- kredyty eksportowe i ich ubezpieczenie

- faktoring w handlu zagranicznym

- forfaiting w handlu zagranicznym

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujące studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne. W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 208
Adam Wyszkowski 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.