Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczenia w obrocie międzynarodowym 330-MS1-3ROM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Marciniak-Neider D. (red.), Rozliczenia międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.

Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wyd. UG, Wyd. IV, Gdańsk 2008.

Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.

Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP, PWN, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kowalik P., Pietrzak A., Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2012.

Krzyżkiewicz Z. Operacje bankowe: Rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltext, Warszawa 2001.

Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2017.

Misztal P., Kosztowniak A., Szelągowska A., Pszczółka I. Finanse i rozliczenia międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Ostaszewski J. (red.), Finanse, Diffin, Warszawa 2008.

Stępień B., Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2004.

Stępień B., Handel zagraniczny: poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012.

ECB, TARGET Services, https://www.ecb.europa.eu/paym/target/html/index.en.html

Efekty uczenia się:

3ROM_W01 Aktywność na zajęciach/udział w dyskusji, praca w grupach zadaniowych

3ROM_W02 Aktywność na zajęciach/udział w dyskusji, praca w grupach zadaniowych

3ROM_W03 Aktywność na zajęciach/udział w dyskusji, praca w grupach zadaniowych

3ROM_U01 Aktywność na zajęciach/udział w dyskusji, praca w grupach zadaniowych

3ROM_U02 Aktywność na zajęciach/udział w dyskusji, praca w grupach zadaniowych

3ROM_K01 praca w grupach zadaniowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz przygotowanie dwóch prac grupowych w formie prezentacji. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

Treści ćwiczeń:

1. Infrastruktura międzynarodowych rozliczeń

analiza systemów rozliczeń

analiza systemów płatniczych

transakcje w ramach jednolitego obszaru płatności

2. Dokumenty w rozliczeniach międzynarodowych

rodzaje dokumentów występujących w rozliczeniach międzynarodowych

charakterystyka dokumentów w rozliczeniach międzynarodowych

3. Inkaso dokumentowe

pojęcie i rodzaje inkasa

dokumenty w inkasie

4. Akredytywa dokumentowa

istota akredytywy

rodzaje akredytywy

dokumenty w akredytywie

5. Finansowanie handlu zagranicznego

formy płatności w handlu zagranicznym

faktoring i forfaiting w handlu zagranicznym

instrumenty pochodne

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały. Przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej. W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 302
Adam Wyszkowski 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.