Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing międzynarodowy 330-MS1-3MMI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.

2. Wiktor J. W., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

3. W.Grzegorczyk, W. Krawiec, Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: etapy i formy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4.A. Hauke-Lopes, M. Ratajczak-Mrozek, M. Soniewicki, M. Wieczerzycki, Marketing międzynarodowy - wyzwania dla przedsiębiorstw : studia przypadków i zadania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2019.

5.K. Fonfara, Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka, PWN, Warszawa 2014.

6. E. Horská et al, International marketing : within and beyond Visegrad borders, Wydawnictwo Episteme, Kraków 2014.

7. Rakesh Mohan Joshi, International marketing, Oxford : University Press, cop. 2014.

8. Daniel W. Baack, Eric G. Harris, Donald Baack, International marketing, Sage, cop. Los Angeles2013

9. W. Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

10. J. Schroeder (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3MMI_W01 (kolokwium, praca grupowa, dyskusja)

3MMI_W02 (praca grupowa, dyskusja)

UMIEJĘTNOŚCI

3MMI-U01 (dyskusja)

3MMI_U02(praca grupowa, dyskusja)

3MMI_U03 (praca grupowa, dyskusja)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3MMI_K01 (praca grupowa, dyskusja)

Metody i kryteria oceniania:

- ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyniku z kolokwium oraz efektu pracy grupowej. Kolokwium uznaje się za zaliczone, po uzyskaniu co najmniej 51% maksymalnej punktacji. Ocena końcowa: 60% wynik z kolokwium 40% praca grupowa. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit (max. 2) powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego.

2. Handel międzynarodowy- zagadnienia podstawowe.

3. Globalizacja - podstawowe trendy we współczesnym międzynarodowym otoczeniu firmy.

4. Ryzyko inwestycyjne.

5. Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw

6. Podstawy zarządzania międzynarodowego.

7. Badania marketingowe. Etapy strategii na rynku międzynarodowym.

8. Strategia marketingu mix na rynku międzynarodowym i jej elementy.

9. Wybrane narzędzia badań marketingowych oraz metody oceny potencjału przedsiębiorstwa.

10. Produkt jako narzędzie marketingu mix na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

11. Cena jako narzędzie marketingu mix na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

12. Dystrybucja jako narzędzie marketingu mix na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

13. Promocja jako narzędzie marketingu mix na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

14. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 302
Ewa Magrel 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)