Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i polityka kursu walutowego 330-MS1-3TKW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Bernaś (red. nauk.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006

2. J. Bilski, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006

3. R. Włodarczyk, Międzynarodowe rynki finansowe: współczesne problemy i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2017

4. John N. Kallianiotis, Exchange rates and international financial economics : history, theories, and practices , Palgrave Macmillan, New

York 2013

Literatura uzupełniająca:

5. Anthony J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, 2017

6. P. De Grauwe, Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003

7. M. Matkowska, H. Nakonieczna-Kisiel, M. Szostkowski, Materiały do studiowania międzynarodowych stosunków finansowych,

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006

8. I. Pszczółka, Współczesne waluty międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

3TKW_W01 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu, do którego dopuszczeni będą studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie testu wymaga

uzyskania co najmniej 51% punktów.

Zakres tematów:

1. Istota i rola kursu walutowego w gospodarce

2. Determinanty zmienności kursów walutowych w świetle teorii

3. Polityka kursowa

4. Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego

5. Waluty międzynarodowe - historia i perspektywy

6. Kryzysy finansowe i walutowe

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do dyskusji w trakcie wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 219
Jerzy Grabowiecki 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)