Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obsługa celna i graniczna 330-MS1-3OCG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

1. B. Stępień (red.) Handel zagraniczny - Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2015.

2. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Graniczny obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej (wybrane aspekty), Almamer,

Warszawa 2008

3. A.Maksimczuk, L.Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, LexisNexis, Warszawa 2007,

4. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 562/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające

wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen),

5. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny

kodeks celny(wersja przekształcona)

6. Ustawa z dnia 19 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

7. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

8. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej

9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

10. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Źródła internetowe:

1. Ministerstwo Finansów https://www.podatki.gov.pl/

2. Komenda Główna Straży Granicznej https://www.strazgraniczna.pl/

3. Główny Inspektora Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/

4. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://piorin.gov.pl/

5. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych https://ijhars.gov.pl/

6. Główny Inspektor Sanitarny https://gis.gov.pl/

Efekty uczenia się:

3OCG_W01 - egzamin

3OCG_W02 - egzamin

3OCG_W03 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu, zaliczenie egzaminu po uzyskaniu minimum 60% punktów.

Punktacja:

8-9 – 3,0

10 – 3,5

11-12 – 4,0

13 – 4,5

14-15 – 5,0

Zakres tematów:

1. Granice państwowe, infrastruktura graniczna i funkcje jakie pełnią

2. Międzynarodowy migracje ludzi ( rodzaje migracje, uwarunkowania, skala)

3. Służby granicznej kontroli osób i towarów (Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Graniczny Inspektorat Weterynarii, Graniczny

Punkt Kontroli Fitosanitarnej, Graniczny Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna)

4. Polityka handlowa i polityka celna Unii Europejskiej

5. Układ z Schengen i warunki przekraczania zewnętrznej i wewnętrznej granicy państw członkowskich

6. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej jako kordon sanitarny

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem prezentacji; angażowanie studentów do zadawania pytań podczas wykładu i aktywnego udziału w dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 317
Leszek Sidorowicz 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.