Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia cz. 1 330-MS1-1EKO1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Efekty uczenia się:

1EKO1_W01 -egzamin pisemny

1EKO1_W02 -egzamin pisemny

1EKO1_W03 -egzamin pisemny

1EKO1_W04 -egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego, zawierającego pytania zamknięte. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Do zaliczenia egzaminu należy uzyskać min. 51% punktów.

Zakres tematów:

1. Ekonomia jako nauka o rzadkości. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.

2. Rynek, popyt, podaż.

3. Konsument - prawidłowości wyboru, optimum konsumenta.

4. Producent. Formy przedsiębiorstw, koszty.

5. Formy rynku.

6. Praca, kapitał, ziemia.

7. Państwo a efektywność rynkowa.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 18:30 - 20:00, sala 221
Dorota Roszkowska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.