Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka 330-MS1-1MAT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008.

3. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

4. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London England 2011.

5. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

Efekty uczenia się:

1MAT_W01 - kolokwium, aktywność na zajęciach

1MAT_W02 - kolokwium, aktywność na zajęciach

1MAT_W03 - kolokwium, aktywność na zajęciach

1MAT_K01- aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z każdego z trzech kolokwiów. Kolokwia mają formę testów na platformie Blackboard. Do oceny wliczane są również punkty uzyskane z aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godziny dydaktyczne (nieusprawiedliwione i nieodpracowane) kwalifikuje do niezaliczenia ćwiczeń. Odpracowywanie nieobecności odbywa się na konsultacjach, które są prowadzone za pośrednictwem platformy MS Teams.

Zakres tematów:

1. Rozwiązywania zadań dotyczących macierzy (stacjonarnie i zdalnie).

2. Rozwiązywania zadań dotyczących układów równań liniowych (zdalnie).

3. Rozwiązywanie zadań dotyczących podstawowych własności funkcji (zdalnie).

4. Rozwiązywanie zadań dotyczących monotoniczności i granic ciągów (zdalnie).

5. Rozwiązywanie zadań dotyczących granic i ciągłości funkcji jednej zmiennej (zdalnie).

6. Rozwiązywania zadań dotyczących rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej (zdalnie).

7. Rozwiązywania zadań dotyczących rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej (zdalnie).

8. Rozwiązywania zadań dotyczących funkcji dwóch zmiennych (zdalnie).

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań, dyskusja w grupie, praca w grupach, praca samodzielna.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams..

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 302
Iwona Skrodzka 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.