Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej 330-MS2-1MET
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KP7_WG5

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia badawcze, w tym techniki pozyskiwania danych, w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz modelowania struktur gospodarczych i procesów w nich zachodzących- test pisemny

KP7_WK1

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury oraz pogłębioną w odniesieniu do aktywności człowieka w międzynarodowym podziale pracy- test pisemny

KP7_WK2

Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych,organizacyjnych,etycznych) kształtujących działania podmiotów na arenie międzynarodowej i rządzących nimi prawidłowościach- test pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny

Zakres tematów:

1. Wiedza i jej rola we współczesnym świecie

2. Wiedza naukowa i poznanie naukowe

3. Ekonomia jako nauka

4. Podstawowe zasady metodyki pracy naukowej

5. Szczegółowe zasady pracy naukowej (dobór metod, realizacja badań, opracowanie materiałów źródłowych, praca z tekstem)

6. Etyka pracy naukowej

7. Pisarstwo naukowe

8. Recenzowanie tekstów

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie zdalnej, z wykorzystaniem mutlimediów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 135
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.