Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w gospodarce światowej 330-MS2-1PPS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Jankowska A., Marek M., 2009, Dopuszczalność pomocy publicznej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Kopiński D., 2011, Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa.

Kurcz B. (red.), 2009, Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Postuła I., Werner A., 2008, Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386).

van der Valten F., 2002, Private Development Aid in Transition, Ashok Kumar Mittal Concept Publishing Company.

Netografia:

Commitment to Development Index: http://www.cgdev.org/initiative/commitment-development-index

CONCORD AidWatch 2018: Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej: http://zagranica.org.pl/aktualnosci/concord-aidwatch-2018-pomoc-rozwojowa-unii-europejskiej-brak-postepu

Lista biorców ODA utworzona przez DAC: http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm

Monitoring współpracy rozwojowej: http://zagranica.org.pl/publikacje/monitoring-wspolpracy-rozwojowej

Oficjalna strona OECD Statistics: http://www.oecd.org/statistics/

Oficjalna strona polskiej pomocy: http://www.polskapomoc.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/; https://www.uokik.gov.pl/konkurencja.php

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, https://www.polskapomoc.gov.pl/Wieloletni,program,wspolpracy,rozwojowej,na,lata,2016-2020,2080.html

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1PPS_W01: Metody sprawdzania: egzamin

1PPS_W02: Metody sprawdzania: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się egzaminem - testem pisemnym (test: pytania otwarte i zamknięte). Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów. Istnieje możliwość podwyższenia oceny za wyróżniającą aktywność Studenta w dyskusjach prowadzonych w trakcie zajęć. Dopuszczalna odpowiedź ustna w przypadku uzyskania mniej niż 60% punktów.

Test na platformie Blackboard aktywny będzie 29 stycznia 2021 r. w Kursie: Pomoc publiczna w gospodarce światowej WYKŁAD (w zakładce TREŚĆ), od 16.45 do 18.15. Po 18.15 nie będzie już możliwe podejście do testu. Do testu można podejść tylko raz.

Warunkiem dopuszczenia do testu pisemnego jest zaliczenie ćwiczeń.

Czas na rozwiązanie testu 20 minut. Maksymalna liczba punktów za test: 21 punktów. Zaliczenie od 11 punktów.

Punktacja i oceny:

21-20 bardzo dobry

19-18 dobry plus

17-16 dobry

15-14 dostateczny plus

13-11 dostateczny

Zakres tematów:

Temat 1. Istota pomocy oficjalnej w gospodarce światowej.

Temat 2. Oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) wg OECD

Temat 3. Uczestnicy systemu pomocy rozwojowej

Temat 4. Skuteczność pomocy w gospodarce światowej

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem narzędzi wizualnych i metod aktywizujących (dyskusja dydaktyczna);

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard (w wyjątkowych sytuacjach, tj. awarii BB, pracujemy na MS Teams).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 221
Anna Gardocka-Jałowiec 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.