Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia - zajęcia terenowe 320-BS1-2EKOII
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

"Ćwiczenia z Ekologii" red. A. Górecki, M. Gębczyński , J. Kozłowski. Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, Warszawa 1983;

Weiner J. "Życie i Ewolucja biosfery", WN PWN Warszawa 2019;

CJ Krebs "Ekologia" WN PWN Warszawa 2011;

Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN

Uzupełniająca:

Begon M., Mortimer M., Thompson D.J., "Ekologia populacji : studium porównawcze zwierząt i roślin". WN PWN Warszawa 1999;

A. Mackenzie, A. S. Ball, S. R. Virdee, "Ekologia", WN PWN Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Student zna:

- zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz podstawowe formy i metody ochrony środowiska, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju (KA6_WG5);

Student potrafi:

- wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1)

- zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2)

- identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

Student jest gotów do:

- bycia przedsiębiorczym na rzecz środowiska społecznego (KA6_KO4)

Metody i kryteria oceniania:

Jako zaliczenie zajęć student przygotowuje poster naukowy z przeprowadzonego eksperymentu/obserwacji biologicznej w terenie. Ocenie podlega zarówno część merytoryczna posteru, jego jakość i czytelność jak również cały nakład pracy poświęcony od początku zaplanowania badań, przez ich wykonanie i analizę zebranych danych i formułowania wniosków.

Zakres tematów:

Formułowanie celu i hipotez badawczych.

Dobieranie metod badawczych do postawionych hipotez.

Organizacja pracy oraz pobór prób z terenu.

Opracowanie wyników badań i wyciąganie wniosków.

Jak przedstawić wyniki badań w formie posteru?

Metody dydaktyczne:

Obserwacje biologiczne i pomiary w terenie.

Projekt badawczy i prezentacja wyników w formie posteru

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:45 - 15:00, sala zaj-ter
Adam Hermaniuk, Adam Zbyryt, Łukasz Ołdakowski 12/ szczegóły
2 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala zaj-ter
Łukasz Ołdakowski 8/ szczegóły
3 każdy piątek, 12:15 - 13:45, sala zaj-ter
Łukasz Ołdakowski, Adam Zbyryt 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.