Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia z elementami logiki 380-RS5-1ICL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Szahaj, M. N. jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2005.

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.

Koszowy M., Autorytet w argumentacji i dialogu, Białystok 2019.

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, przekł. A. M. Kaniowski, PWN 1999, t. I i T II.

Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, przekł. P. Szymczak, "Media Rodzina", 2012.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, przekł. Błąż A., Gdańsk 2002.

Efekty uczenia się:

K_W03 Student ma uporządkowana wiedzę ogólną obejmującą podstawowe dyscypliny, koncepcje i teorie filozoficzne (w zakresie filozofii społecznej)

K_W06 Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei i koncepcji filozoficznych i logicznych

K_ W10 Ma wiedzę o zasadach wyszukiwania informacji dotyczących problematyki filozoficznej i logicznej

K_W12 Ma podstawową wiedzę na temat związków filozofii ze sztuką i religią, a także na temat roli filozofii w życiu społecznym

K_U01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych i pisanych

K_U04 Czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje tekst filozoficzny

K_U15 Rozpoznaje problemy etyczne powstające w różnych obszarach życia społecznego

K_K03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów i realizacji zadań, jakich dostarcza uczestnictwo w życiu społecznym

K_K07 Jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

K_K10 Potrafi wskazać na znaczenie europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia i kształtowania wydarzeń społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za uczestnictwo w zajęciach, w dyskusjach i za prezentacje oraz egzamin ustny.

Zakres tematów:

Historia filozofii; podział na ontologię, epistemologię, aksjologię i logikę; podstawowe zagadnienia bioetyczne i struktura etyki; rola logiki w nauce, w życiu zawodowym, politycznym i codziennym

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, prezentacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala C2.2
Ryszard Gaj 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.