Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka specjalna cz. 1 380-RS5-2JAE1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Byers R., Rose R., Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, APS, Warszawa 2002

Gajdzica Z. . Dydaktyka specjalna : wokół wątków zaniechanych, zaniedbanych i nieobecnych. W: Z. Gajdzica, A. Klinik (red.), "Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, S. 179-194.

Głodkowska J. Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. PWN, Warszawa 2017.

Głodkowska J. Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. PWN, Warszawa 2016.

Głodkowska J. (red.) Dydaktyka specjalna w przydotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki.APS, 2012.

Kruszewski K. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2007.

Krause A. Paradygmaty dydaktyki i ich implikacje dla pedagogiki specjalnej. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 2019, 33.

Muszyńska I., Pańczyk J., Funkcjonowanie metody ośrodków pracy w szkołach podstawowych dla lekko upośledzonych umysłowo, Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczacą potrzeb edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnościa, miejsca pedagoga specjalnego w rzeczywistości edukacyjnej, zasad, metod w kształceniu specjalnym

KA7_WG9, Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

KA7_UO2 Umie analizować przebieg procesu dydaktycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. wskazywać obszary wymagające modyfikacji i wdrażania działań innowacyjnych

KA7_KK2 Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych w zakresie działań dydaktycznych skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (w formie zdalnej/lub stacjonarnej - zgodnie z wytycznymi). Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć. Wykonanie zadań zgodnych z omawianą tematyką zajęć (praca indywidualna i grupowa).

Zakres tematów:

1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - podmiot dydaktyki specjlnej.

2. Modele podejścia do edukacji uczniów z niepełnosprawnością.

3. Pedagog specjalny w kształceniu ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. Zasady kształcenia w dydaktyce specjanej. Przegląd zasad kształcenia według wybranych autorów. Charakterystyka wybranych zasad kształcenia.

5. Metody kształcenia specjalnego, klasyfikacje, charakterystyka i zastosowanie wybranych metod kształcenia.

6.Metoda Ośrodków Pracy -żródła, założenia, realizacja.

Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące - dyskusja, giełda pomysłów; Metoda asymilacji wiedzy - prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala B124
Dorota Wyrzykowska-Koda 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.