Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka 380-AS1-2EST
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Brach-Czaina Jolanta, 1992, Odkrywanie – Adaptacja – Ekspresja, [w:] tejże (red.), Twórczy odbiór sztuki, Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku.

• Gołaszewska Maria, 1990, Rodzaje wartości estetycznych, [w:] tejże, Istota i istnienie wartości, Warszawa: PWN, s. 351-372.

• Ingarden Roman, 1970, Przeżycie estetyczne, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. III, Warszawa: PWN, s. 97-102.

• Ingarden Roman, 1970, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, [w:]

tegoż, Studia z estetyki, T. III, Warszawa: PWN.

• Mitchell W.J.T., 2015, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, przeł. Łukasz Zaremba, rozdział: Czego chcą obrazy?, s. 65-87.

• Poprzęcka Maria, 1998, O złej sztuce, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

• Tatarkiewicz Władysław, 1976, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PIW.

• Welsch Wolfgang, 1998, Estetyka i anestetyka, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, [w:] Ryszard Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, s. 520-546.

• Winterson Jeanette, 2001, O sztuce. Eseje o ekstazie i zuchwalstwie, tłum. Zbigniew Batko, Poznań: REBIS.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza. Student (K_W03):

a) rozumie podstawowe zasady podejmowania filozoficznej refleksji estetycznej w zakresie rozumienia sztuki i kultury; b) ma podstawową wiedzę na temat wybranych kategorii estetycznych.

2. Umiejętności. Student (K_U03, K_U06):

a) podejmować interpretację dzieł sztuki i działań artystycznych z zakresu sztuki;

b) posługiwać się pojęciami z zakresu estetyki interpretując otaczającą rzeczywistość społeczną.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K04):

a) wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu estetyki w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i kulturalnych;

b) przedstawia własne rozumienie sztuki szanując odmienne stanowiska.

Absolwent zna i rozumie specyfikę rozwoju różnych dziedzin

europejskiej kultury artystycznej ze szczególnym naciskiem na

formy sztuki współczesnej oraz o towarzyszących jej społecznych

dyskursach, praktykach i dziedzinach nauki, wyspecjalizowanych w

badaniu kultury artystycznej, w tym wiedzę o historycznych i

współczesnych koncepcjach estetycznych

Absolwent jest gotów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w

życiu artystycznym, przyczyniając się do utrzymywania elementów

tradycji artystycznej oraz proponując rozwiązania alternatywne dla

istniejącego ładu artystycznego, jest także przygotowany do pracy

w organizacjach i instytucjach związanych ze sztuką

Metody i kryteria oceniania:

Obecność oraz aktywny udział w ćwiczeniach

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na temat wybranego problemu estetyki w sztuce

Zakres tematów:

Omówienie w wybranej dziedzinie twórczości

Podstawowe kategorie estetyczne

Teorii dzieła sztuki,

wartości estetycznych,

przeżycia estetycznego.

Metody dydaktyczne:

prezentacje wybranych problemów estetyki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala C2.17
Dorota Świdzińska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.