Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja regionalna 380-OS1-3AHO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P.Petrykowski; Edukacja regionalna, Toruń 2003

A.Dobroński; Białystok - historia miasta, Białystok 1998

A.Dobroński; Historia województwa podlaskiego, Białystok 2010

A.Dobroński i inni; Białystok, oblicza miasta, Białystok 1999

Efekty uczenia się:

1. Student zna elementarne pojęcia używane w edukacji regionalnej, rozumie ich źródła, dostrzega możliwości stosowania w pokrewnych dyscyplinach k_w01

2. Student zna struktury społeczne i instytucje życia społecznego

k_w07

3. Student ma elementarną wiedzę dotyczącą symboli kulturowych zwiąnych z dziedzictwem regionu, pozwalającą na efektywne komunikowanie tegoż dziedzictwa w kontekstach edukacyjnych k_w08

4.Student potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; ma elelemtarne umiejętności organizacyjne pozwalające realizować cele związane z projektowaniem i realizacją profesjonalnych działań k_u13

5.Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągego dokształcania, dokonuje samooceny swoich kompetencji k_k01

6. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne związane z edukacją regionalną k_k08

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie treści wykładowych odbywa się łącznie z zaliczeniem ćwiczeń

poprzez uwzględnienie dziedzictwa kulturowego regionu w terenowej grze miejskiej

Zakres tematów:

1. Cele edukacji regionalnej

--- kształtowanie tożsamości społeczno-kulturowej

--- nadawanie znaczenia dziedzictwu kulturowemu regionu

--- kształtowanie przestrzeni komunikacyjnej z wykorzystaniem

kanonicznych atrybutów kulturowych 2 g.

2. Środki realizacji edukacji regionalnej i zakres realizacji

edukacji regionalnej w województwie podlaskim 1 g.

4. Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego regionu

a) Najważniejsze wydarzenia w historii regionu od IX wieku do

współczesności 2 g.

b) Dziedzictwo kulturowe nadbużańskiego Podlasia (Ciechanowiec, Drohiczyn, Siemiatycze, Mielnik, Grabarka) - zajęcia terenowe 6 g.

c) Tykocin - świetność miasta w I Rzeczypospolitej 2 g.

d) Dziedzictwo historyczno-kulturowe Białegostoku

- zajęcia terenowe 6 g.

e) Ważne postacie w historii regionu: Jan Klemens Branicki, Karol

Brzostowski, Zygmunt Gloger, Anna Jabłonowska, Krzysztof

Kluk, Jan Chryzostom Redler, Ludwik Zamenhof 2 g.

Metody dydaktyczne:

- wykład interaktywny

- zajęcia terenowe (spacer, objazd)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala C2.19
Mirosław Sobecki 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.