Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 380-SS1-2JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów w sali oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min 51% modułów na platformie Blackboard

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo ( udział w dyskusji i współpracy w grupie)

90-100% - bardzo dobry (5.0)

80-89% - dobry plus (4.5)

70-79% - dobry (4.0)

60-69% - dostateczny plus (3.5)

51-59% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec IV semestru

egzamin na koniec IV semestru

Zakres tematów:

Zagadnienia tematyczne:

- wyrażanie uczuć, muzyka i emocje w życiu człowieka,

- stres, zaburzenia snu;

- przestępczość, zapobieganie, bezpieczeństwo,

- uzależnienia, pomoc uzależnionym,

- środki komunikacji, etyka i rola mediów,

- życie w dużych miastach i problemy społeczne,

- rola terapii w procesie wychowawczym i resocjalizacyjnym; oddziaływanie przez arteterapię,

- praca z osobami z zaburzeniami sensorycznymi,

- przemoc w rodzinie,

- pomoc społeczna w Polsce,

- zadania pracownika socjalnego w Polsce i w wybranych krajach,

- pomoc w readaptacji i rola pracowników socjalnych oraz opiekunów

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

-kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego; reagowanie językowe;

-ćwiczenie gramatyki i słownictwa ogólnego

-nauka i doskonalenie słownictwa specjalistycznego specjalistycznego z dziedziny pracy socjalnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala A6
Marzena Lubaszewska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.