Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjoterapia 380-SS1-2SOD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Sawicka K. (red.), (1998) : Socjoterapia. CMPPP MEN. Warszawa

Sobolewska Z.(1993) : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży- zasady projektowania zajęć. OPTA. Warszawa.

Okun B.F.( 2002): Skuteczna pomoc psychologiczna. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Warszawa.

H.S. Bernard, K.Roy MacKenzi(2000).; Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk

Deptula M. (2005): Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz

Sobolewska Z., Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży - zasady projektowania, Warszawa 1993

Geldard K., Geldard D. (2005) Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk, Gdyńskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sikorski W. (2002) Psychoterapia różnych pokoleń, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Wopel K.( 2004): Poradnik dla prowadzących grupy. Jedność Kielce,

Młyńczyk W. red. (2010): Socjoterapia teoria i praktyka. Część IV, WOAK. Białystok.

Efekty uczenia się:

Student będzie:

w sferze wiedzy:

- znał istotę, modele, funkcje i terminologię socjoterapii, wiedział, na czym polega proces socjoterapeutyczny, jego dynamika i zasady projektowania;

- miał wiedzę o pracy socjalnej jako profesji wykorzystującej metody socjoterapeutyczne

w sferze umiejętności:

- potrafi wykorzystywać wiedzę do kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy relacji i procesu pomocy

- potrafi wykorzystywać wiedzę do definiowania potrzeb i problemów doświadczanych przez jednostki i rodziny

- potrafił dobierać skuteczne metody oddziaływań

- kompetentnie rozstrzygać dylematy w praktyce zawodowej

w sferze kompetencji społecznych:

- był świadomy znaczenia poprawnej komunikacji i gotowy do nawiązywania relacji pomocowych

- miał świadomość konieczności stosowania standardów etycznych w praktyce zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz projekt zajęć socjoterapeutycznych

Ocena realizacji projektu socjoterapeutycznego oraz wybranej do prezentacji jednej sesji projektu .

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena zadań projektowych i prezentacji oraz minimum 90 % uczestnictwa w zajęciach. Nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zliczenia w ramach konsultacji oraz dodatkowo opracowania programu zajęć socjoterapeutycznych z wybranych zagadnień .

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu :2

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Funkcjonowanie małych grup społecznych. Dynamika rozwoju grupy socjoterapeutycznej i procesów w niej zachodzących. Metoda i proces w socjoterapii.Warunki skutecznej socjoterapii.

2. Prezentacja wybranych metod oddziaływania. Programy socjoterapeutyczne wokół określonego problemu. Wskazówki metodyczne.Typowe błędy w procesie socjoterapeutycznym.

3. Budowa umiejętności prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.Ocena doboru treści w zadaniach socjoterapeutycznych.

Zasady projektowania zajęć socjoterapeutycznych.

4. Analiza mechanizmów budujących zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w grupie socjoterapeutycznej.Trudne sytuacje w socjoterapii.

5. Analiza celów, funkcji i etapów procesu socjoterapii.Struktura zajęć socjoterapeutycznych.

6. Formułowanie treści korygujących, podważających urazowy zapis. Diagnoza w socjoterapii.

7. Cechy socjoterapeuty (katalog cech etycznych, cechy osobowościowe, predyspozycje do pracy z grupą, preferowany styl pracy, analiza mocnych i słabych stron).

8. Analiza trudnych sytuacji w oparciu o typowe błędy w procesie socjoterapeutycznym.

9. Realizacja opracowanej sesji socjoterapeutycznej.

Metody dydaktyczne:

Weryfikacja efektów kształcenia poprzez analizę i ocenę gier dydaktycznych, zadań projektowych, prezentacji, dyskusji oraz ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.Metoda projektów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 17:15 - 18:45, sala C2.3
Piotr Chlebowski 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.