Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja, monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych 380-SN2-1GTD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

K. Ornacka, Ewaluacja jako nowe wyzwanie dla pracy socjalnej. Nadzieje i rozczarowania, (w:) K. Marzec-Holka (red.), Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, Bydgoszcz 2003 T.1.

K. Ornacka, Ewaluacja. Miedzy naukami społecznymi i praca socjalną, Kraków 2003.

M. Łotys, Ewaluacja i rozlicznie projektów,

B. Szatur-Jaworska (red.), Ewaluacja w służbach społecznych, Warszawa 2010.

M. Szpunar (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk 2014.

J. Szymanowska (red.), Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka, Kraków 2011.

Z. Tarkowski, Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2000

Efekty uczenia się:

Student

Rozumie źródła pracy socjalnej. Zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym. KW_01; sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), zaliczenie

Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej. KW_03; sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), zaliczenie

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej. KW_12, sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), zaliczenie

Posiada umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności swoich działań w pracy socjalnej. Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji. KU_04; sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), zaliczenie

Posiada umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań społecznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski oraz wskazuje kierunki dalszych badań. KU_06; sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), zaliczenie

Jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki. KK_03; sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego)

Metody i kryteria oceniania:

Przy wystawieniu oceny końcowej bierze się pod uwagę:

- obecność,

- aktywność,

- prezentację końcową - (aspekt merytoryczny, zaangażowanie grupy, ogólna atrakcyjność prezentacji).

Zakres tematów:

1. Jakościowe metody ewaluacji w projektach społecznych

2. Ilościowe metody ewaluacji w projektach społecznych

3. Raportowanie w projektach społecznych

4. Rozliczanie projektów społecznych

Metody dydaktyczne:

- dyskusja, prezentacja, praca w grupie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 15:30 - 18:30, sala A208
Katarzyna Winiecka 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.