Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa 400-ES1-1STA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

2. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

3. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Rogowski J., Roszkowska E. Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

Efekty uczenia się:

2STA_U01 Kolokwium, aktywność na zajęciach.

2STA_U02 Kolokwium, aktywność na zajęciach.

2STA_K01 Aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium, przygotowanego projektu oraz aktywności na zajęciach. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50% łącznej ilości punktów.

Zakres tematów:

Rozwiązywanie zadań dotyczących opracowania i prezentacji materiału statystycznego.

Rozwiązywanie zadań dotyczących wyznaczania miar tendencji centralnej: średnia arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna, dominanta oraz kwantyle.

Rozwiązywanie zadań dotyczących wyznaczania miar zmienności: odchylenie standardowe, wariancja, odchylenie przeciętne, odchylenie ćwiartkowe, współczynniki zmienności, rozstęp.

Rozwiązywanie zadań dotyczących miar asymetrii i koncentracji. Współczynniki i wskaźniki asymetrii. Krzywa Lorenza i współczynniki koncentracji. Kurtoza i eksces.

Rozwiązywanie zadań dotyczących dwuwymiarowego rozkładu empirycznego: tablica korelacyjna – rozkłady brzegowy i warunkowe.

Rozwiązywanie zadań dotyczących metod badania współzależności w dwuwymiarowym rozkładzie empirycznym: miary oparte na chi-kwadrat, stosunek korelacyjny Pearsona, współczynnik korelacji liniowej Pearsona.

Rozwiązywanie zadań dotyczących miar dynamiki: przyrosty absolutne (jednopodstawowe, łańcuchowe), względne (jednopodstawowe, łańcuchowe) oraz indeksy (jednopodstawowe, łańcuchowe). Indeksy agregatowe wielkości absolutnych: wartości, ceny i ilości.

Prognozowanie na podstawie modelu trendu liniowego oraz w oparciu o szereg czasowy.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ernest Ginc 41/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.