Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing 400-ES1-2PMA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ph. Kotler i inni, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, (red.) L.Garbarski, PWE, Warszawa 2011

3. G.Antonides, W.F.vanRaaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. Podstawy marketingu, red. A.Czubała, PWE, Warszawa 2012

5. M.R.Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, HELION, Gliwice 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MAR_W01 Student ma podstawową wiedzę odnośnie ewolucji i miejsca funkcji marketingowej w organizacji oraz jej realizacji w relacjach z otoczeniem Z1_W03

1MAR_W02 Ma elementarną wiedzę o relacjach organizacji z otoczeniem, zwłaszcza w ujęciu bliższego i dalszego otoczenia marketingowego Z1_W04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

51% - egzamin zdany (oceny wg rozkładu wśród spełnienia kryterium zdania egzaminu)

Zakres tematów:

Marketing – istota i obszary zastosowania. Otoczenie marketingowe

Klient i konkurencja

Badania marketingowe i strategia STP

Produkt – podstawowe narzędzie marketingu

Cena i dystrybucja

Strategia zintegrowanej komunikacji marketingowej

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 11:50 - 13:20, sala e-learning
Marek Kruk 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.