Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa 420-ES1-1SO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

1SO_U02 - kolokwium

1SO_U04 - obserwacja ciągła w trakcie zajęć

1SO_U05 - obserwacja ciągła w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia laboratorium jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Dopuszczone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Opuszczenie większej liczby zajęć może być podstawą do niezaliczenia zajęć.

Podstawą ustalenia oceny końcowej jest liczba punktów uzyskanych z kolokwium przeprowadzonego w formie zdalnej.

Skala ocen:

0% - 49,9% - ocena niedostateczna

50% - 59,9% - ocena dostateczna

60% - 69,9% - ocena dostateczna plus

70% - 79,9% - ocena dobra

80% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

Szeregi statystyczne i ich graficzna prezentacja.

Wyznaczanie miar przeciętnych, zróżnicowania, współczynników zmienności, miar asymetrii i skośności oraz miar koncentracji.

Analiza tablicy korelacyjnej: rozkłady brzegowy i warunkowe, zależność stochastyczna, współczynniki zależności stochastycznej i korelacyjnej, regresja I i II rodzaju.

Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych: wyodrębnianie trendu, wahań cyklicznych.

Wyznaczanie miar dynamiki (przyrosty absolutne, względne, indeksy indywidualne, agregatowe).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.