Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa z geometrią analityczną 420-IS1-1ALG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. L. Jeśmianowicz, J. Łoś, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1976.

2. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, definicja twierdzenia wzory, GiS, Wrocław 2002.

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, przykłady i zadania, GiS, Wrocław 2002.

4. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008

5. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia w ramach realizacji przedmiotu:

student zna podstawowe pojęcia i twierdzenia związane z przestrzeniami liniowymi i potrafi zilustrować je przykładami. KA6_WG1

student zna i rozumie ważne twierdzenia i pojęcia algebry liniowej i geometrii. KA6_WG1

student posługuje się aparatem arytmetyki modularnej. KA6_UW1, KA6_UW4

student posługuje się pojęciem macierzy i wyznacznika, zna ich własności. KA6_UW1

umie rozwiązywać układy równań z wykorzystaniem różnych metod, interpretuje układy równań liniowych w terminach macierzy i wektorów. KA6_UW1, KA6_UW4

student posługuje się pojęciami związanym z przestrzeniami liniowymi.KA6_UW1, KA6_UW4

student zna pojęcie przestrzeni afinicznej i zna podstawowe pojęcia i metody geometrii analitycznej. KA6_UW1, KA6_UW4

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. KA6_UU1, KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin w formie testu poprzez platformę Blackboard. Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia i wykonali zalecone ćwiczenia w Khan Academy.

Zakres tematów:

1. Liczby zespolone w postaci ogólnej

2. Postać trygonometryczna

3. Wielomiany i równania algebraiczne

4. Podstawowe wiadomości o macierzach

5. Wyznaczniki

6. Macierz odwrotna. Odwracanie macierzy przy pomocy operacji elementarnych. Rząd macierzy.

7. Układy równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera

8. Określenie przestrzeni liniowej

9. Baza i wymiar przestrzeni liniowej

10. Przekształcenia liniowe

11. Wektory i wartości własne.

12. Elementy geometrii analitycznej wielowymiarowej

13. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany

14. Płaszczyzny w R3

15. Proste w R3

Metody dydaktyczne:

Wykład tablicowy z użyciem prezentacji komputerowej. Ćwiczenia tablicowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Schmeidel 106/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)