Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna 1 420-IS1-1AM1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę w zakresu zbiorów, liczb rzeczywistych, funkcji jednej zmiennej, ciągów i szeregów liczbowych. - egzamin pisemny/ustny

Zna podstawowe twierdzenia z zakresu ciągów i szeregów liczb rzeczywistych. - egzamin pisemny/ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie wyników egzaminu pisemnego.

Do egzaminu dopuszczony jest student, który uzyskał zaliczenie ćwiczeń.

Nie ma zwolnień z egzaminu.

Do zaliczenia egzaminu wymagane jest zdobycie co najmniej 45% możliwych do uzyskania punktów.

W przypadku zgłoszenia przez studenta chęci poprawienia oceny na wyższą niż wynika to z sumy punktów uzyskanych z części pisemnej, możliwa jest dodatkowa odpowiedź ustna.

Skala ocen:

0% - 44,9% - ocena niedostateczna,

45% - 59,9% - ocena dostateczna,

60% - 69,9% - ocena dostateczna plus,

70% - 79,9% - ocena dobra,

80% - 89,9% - ocena dobra plus,

90% - 100% - ocena bardzo dobra.

Egzamin realizowany z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Zakres tematów:

Elementy logiki matematycznej. Elementy teorii mnogości. Relacje, funkcje i ich własności. Ciągi liczbowe i szeregi liczbowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, konsultacje.

Od dnia 19.10.2020 zajęcia realizowane w formie kształcenia zdalnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:45 - 13:15, sala Aula
Małgorzata Zdanowicz 100/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)