Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej 420-IS2-1OWI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2,

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

3. W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019

4. D Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

K_W15 - ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach w

zakresie informatyki

K_U01 - potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł (literatura, strony

internetowe, bazy danych itp.), integrować je oraz dokonywać ich

interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski i formułować oraz

wyczerpująco uzasadniać opinie

K_K01 - potrafi działać i myśleć w sposób kreatywny i innowacyjny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie końcowe - test pisemny, pytania jednokrotnego wyboru.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Ochrona programu komputerowego na gruncie prawa autorskiego - 2 godz.

2. Dozwolony użytek utworu w Internecie - 2 godz.

3. Ochrona wizerunku w Internecie - 2 godz.

4. Ochrona programu komputerowego w prawie własności przemysłowej - 2 godz.

5. Umowy dotyczące korzystania z programów komputerowych - 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana, studia przypadków, analiza dokumentacji zgłoszeniowej w UPRP, EPO.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:45 - 13:15, sala 2001
Magdalena Rutkowska-Sowa 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.